Chevrolet camaro ss on Vossen vvs-cv3

Chevrolet camaro ss on Vossen vvs-cv3

Vossen VVS-CV3

graphite finish

9,0x22 & 10,5x22