Chevrolet Camaro on Vossen CV1

Chevrolet Camaro on Vossen CV1

Vossen CV1 9x22 front & 10,5x22 rear

custom finish